ThS.BS Hồng Văn Hiệp

Đại Học Y Dược TPHCM

Nhãn Khoa

10 năm kinh nghiệm

ThS.BS Hồng Văn Hiệp là người có chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Nhãn khoa.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  • 1996 – 2004 : Tổ Bộ môn Mắt Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  • 2000 – nay: Khoa Mắt Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:

  • 1986 - 1992: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 1996 - 1999: Thạc sĩ chuyên khoa Mắt tại Đại học Y Dược TPHCM

HỘI VIÊN:

  • Hội viên Hội Nhãn khoa TPHCM và Việt Nam;

THAM GIA VIẾT SÁCH:

  • Sách Nhãn khoa Lâm sàng Bộ môn Mắt Đại học Y Dược TPHCM
  • Sách Nhãn khoa Cận lâm sàng Bộ môn Mắt Đại học Y Dược TPHCM